Sun Professional All in 1 ECO-tabletter, 100 st.

 

Sun Professional All in 1 ECO-tabletter, 100 st.

Maskindisk SUN Prof. Eco Tabs 100/fp

Oparfymerad diskmedelstablett som även innehåller sköljmedel. Sun Professional All in 1 ECO-tabletter har utvecklats för diskmaskiner som doserar diskmedel för hand. Tabletten innehåller diskmedel, sköljmedel och salt. Den tar effektivt bort protein- och stärkelsesmuts samt te- och kaffefläckar. Sun Professional All in 1 ECO är lämplig till alla vatten hårdheter.

Varumärke    Sun Professional

Förpackningsetikett             EU:s miljömärke

Kod för förpackningstyp    Låda

Leverantörens produktnummer                7521559

Symbol            Utropstecken

Faroangivelse (H-sats)       H319 Allvarlig ögonirritation

EUH208 Innehåller (namn på sensibiliserande ämne). Kan orsaka en allergisk reaktion

Säkerhetsklausul (P-klausul)                     P101 Om läkarvård behövs, visa behållare eller varningsetikett.

P102 Förvaras utom räckhåll för barn.

EAN 7615400143214