PLS Disktabs Standard 100 st. 20405.

 

PLS Disktabs Standard 100 st. 20405.

Svanenmärkta disktabletter med vattenlöslig folie för alla typer av diskgods. Anpassat för alla diskmaskiner, från bänkdiskmaskiner till storköksmaskiner. Löser fett, proteiner, kaffe- och tefläckar. Fosfatfritt och skonsamt mot diskgodset. Stäng asken efter användning. Effektiv från 50 °C.

100 st/förp. | art.nr: 20405

INGREDIENSER                      5-15% syrebaserade blekmedel, <5% nonjontenser, polykarboxylater, enzymer (amylase, protese).

TOTAL HÅLLBARHET            730 dagar

MÄRKNINGAR                          Svanen

SKYDDSANGIVELSER         Använd skyddshandskar vid upprepad kontakt, ögonskydd om det finns risk för stänk.

FAROANGIVELSER                Orsakar allvarlig ögonirritation.

PH                      10,8

DOSERING   1 tablett per disk