Ceramic High brightness G9 LED 7W. 6 st.

 

Ceramic High brightness G9 LED 7W. 6 st.

Lifespan 30000 hours

Color Temperature 3000K

IP20